wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Debata ekspercka

Debata ekspercka

29 stycznia 2020 r. Biuro Rozwoju Miasta we współpracy z Fundacją Sendzimira przygotowało i poprowadziło w bielskim Ratuszu debatę ekspercką poświęconą otwarciu miasta na rzekę Białą. Spotkanie było elementem programu poszerzonych konsultacji społecznych nad...