wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

W dniu 8 grudnia 2020 r. w parku obok bielskiego ratusza pojawił się punkt konsultacyjny dla mieszkańców. Pracownicy Biura Rozwoju Miasta rozmawiali z mieszkańcami o zintegrowaniu rzeki Białej z...