wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Debata podsumowująca

Debata podsumowująca

W czwartek, 25 lutego 2021 r. w formie spotkania online odbyła się debata podsumowująca program Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach. W trakcie podsumowano wydarzenia przeprowadzone w ramach pogłębionych konsultacji społecznych....