wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Debata ekspercka

Debata ekspercka

29 stycznia 2020 r. Biuro Rozwoju Miasta we współpracy z Fundacją Sendzimira przygotowało i poprowadziło w bielskim Ratuszu debatę ekspercką poświęconą otwarciu miasta na rzekę Białą. Spotkanie było elementem programu poszerzonych konsultacji społecznych nad...
Warsztaty dla dzieci i seniorów

Warsztaty dla dzieci i seniorów

W dniach 23, 24 i 26 lipca 2019 roku,  w ramach programu „Wspólna przestrzeń-partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” prowadzonego przez Fundację Sendzimira, Biuro Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej zrealizowało warsztaty dla dzieci i...