wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Debata podsumowująca

Debata podsumowująca

W czwartek, 25 lutego 2021 r. w formie spotkania online odbyła się debata podsumowująca program Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach. W trakcie podsumowano wydarzenia przeprowadzone w ramach pogłębionych konsultacji społecznych....
Zaproszenie na debatę podsumowującą

Zaproszenie na debatę podsumowującą

Prezydent Miasta Bielsko-Biała zaprasza na debatę podsumowującą Program Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach. W ramach programu przeprowadzono szereg działań partycypacyjnych związanych z miejscowym planem zagospodarowania...
Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny

W dniu 8 grudnia 2020 r. w parku obok bielskiego ratusza pojawił się punkt konsultacyjny dla mieszkańców. Pracownicy Biura Rozwoju Miasta rozmawiali z mieszkańcami o zintegrowaniu rzeki Białej z...
Zaproszenie do punktu konsultacyjnego

Zaproszenie do punktu konsultacyjnego

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza do punktu konsultacyjnego, który pojawi się 8 grudnia 2020 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 nad rzeką Białą w parku przy Ratuszu. W punkcie pracownicy Biura Rozwoju Miasta będą chcieli porozmawiać z mieszkańcami o tym jak...
Debata ekspercka

Debata ekspercka

29 stycznia 2020 r. Biuro Rozwoju Miasta we współpracy z Fundacją Sendzimira przygotowało i poprowadziło w bielskim Ratuszu debatę ekspercką poświęconą otwarciu miasta na rzekę Białą. Spotkanie było elementem programu poszerzonych konsultacji społecznych nad...