wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Debata podsumowująca

Mar 2, 2021

W czwartek, 25 lutego 2021 r. w formie spotkania online odbyła się debata podsumowująca program Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach. W trakcie podsumowano wydarzenia przeprowadzone w ramach pogłębionych konsultacji społecznych. Konsultacje skoncentrowane były wokół tematu zwrócenia miasta w stronę rzeki, o której rozmawiano w nawiązaniu do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych. W trakcie debaty podsumowującej starano się podkreślić wnioski płynące ze wszystkich wydarzeń.

zobacz prezentację