wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Raport z geoankiety

Lip 23, 2020

Publikujemy raport, który jest wynikiem przeprowadzonej przez prezydenta Miasta Bielska‑Białej w terminie od 20 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. geoankiety na temat Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych w ramach konsultacji społecznych.

Geoankieta została opracowana przez Biuro Rozwoju Miasta przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach projektu Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zobacz raport