wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Zaproszenie na debatę podsumowującą

Lut 10, 2021

Prezydent Miasta Bielsko-Biała zaprasza na debatę podsumowującą Program Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach. W ramach programu przeprowadzono szereg działań partycypacyjnych związanych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych, w ramach którego skoncentrowano się na temacie zwrócenia miasta w stronę rzeki.