wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Geoankieta

Kwi 19, 2020

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza do wypełnienia geoankiety na temat Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do terenów kolejowych w ramach konsultacji społecznych.

Celem geoankiety jest zebranie informacji od mieszkańców i użytkowników śródmieścia Bielska-Białej o ich codziennych doświadczeniach związanych z korzystaniem z tej niezwykle ważnej przestrzeni oraz o preferencjach i propozycjach dotyczących nowych sposobów jej zagospodarowania.

Link do geoankiety: www.geoankieta.bielsko-biala.pl

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15 minut. Kwestionariusz będzie dostępny do 30 czerwca 2020 r. Raport z wynikami geoankiety oraz informacje na temat konsultacji społecznych dostępne będą na stronie: wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Geoankieta została opracowana przez Biuro Rozwoju Miasta przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach projektu Wspólna Przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla ułatwienia orientacji i wizualnej oceny przedmiotowego terenu rzeki Białej i otoczenia załączamy serwis fotograficzny.