wspolnaprzestrzen.biurorozwojumiasta.pl

Raport z geoankiety

Raport z geoankiety

Publikujemy raport, który jest wynikiem przeprowadzonej przez prezydenta Miasta Bielska‑Białej w terminie od 20 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. geoankiety na temat Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia położonego na zachód od rzeki...